Chữ ký điện tử trên hợp đồng điện tử

Chữ ký điện tử trên hợp đồng điện tử

SHARE

Trong nội dung bài viết dưới đây Lawkey xin được trả lời câu hỏi của bạn đọc Linh Khánh liên quan đến hợp đồng điện tử.

Nội dung câu hỏi:

chu-ky-dien-tu-tren-hop-dong-dien-tu

Công ty tôi muốn chuyển sang dùng hợp đồng điện tử thay cho hợp đồng giấy thông thường vì muốn tự động hóa công việc và cũng vì số lượng khách hàng quá lớn. Nhưng hiện tại chúng tôi đang e ngại vì một vấn như sau. Không phải khách hàng nào của chúng tôi cũng có chữ ký điện tử thì khó khăn trong việc ký kết HĐ. Xin hỏi,  nếu khách hàng không có chữ ký điện tử mà chỉ điền vào mục chấp nhận các điều khoản trên hợp đồng thì hợp đồng có hiệu lực không? Xin nhận được tư vấn của Lawkey.

Nội dung trả lời:

Sau khi tham khảo các chuyên viên dịch vụ kế toán thuế của Lawkey xin trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 12 Điều 4 Luật Giao dịch điện tử 2005 51/2005/QH11, Hợp đồng điện tử có thể hiểu: “Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu.” Bản chất của các hợp đồng cung cấp dịch vụ TMĐT của bạn là thông điệp dữ liệu. Thông điệp dữ liệu được hiểu là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử (Khoản 12 Điều 4).

Việc khách hàng của bạn không sử dụng chữ ký điện tử mà vẫn muốn giao kết hợp đồng điện tử không vi phạm quy định và có thể thực hiện được, căn cứ theo khoản 1 Điều 23 Luật Giao dịch điện tử 2005 51/2005/QH11:

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, các bên tham gia giao dịch điện tử có quyền thỏa thuận:

– Sử dụng hoặc không sử dụng chữ ký điện tử để ký thông điệp dữ liệu trong quá trình giao dịch;

– Sử dụng hoặc không sử dụng chữ ký điện tử có chứng thực;

– Lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử trong trường hợp thỏa thuận sử dụng chữ ký điện tử có chứng thực.

Dựa vào quy định trên, khách hàng và bạn được tự do thỏa thuận dùng chữ ký điện tử.

Hơn nữa theo khoản 2 Điều 36 Luật Giao dịch điện tử 2005 51/2005/QH11 có nêu rõ: “Trong giao kết hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, đề nghị giao kết hợp đồng và chấp nhận giao kết hợp đồng có thể được thực hiện thông qua thông điệp dữ liệu.” Hành động điền vào mục chấp nhận trên điều khoản mà bạn đề cập chính là thông qua thông điệp dữ liệu. Do đó, hợp đồng không có chữ ký điện tử của khách hàng vẫn có hiệu lực.

Trên đây là nội dung tư vấn của tư vấn luật Lawkey.

SHARE

LEAVE A REPLY