Chuyện lấy vợ – Mấy thứ đó rõ ràng chỉ có trong...

Chuyện lấy vợ – Mấy thứ đó rõ ràng chỉ có trong truyện cổ tích thôi

SHARE

Tũn nghe xong chỉ cười bảo:

– Muốn lấy tôi chỉ cần mai anh đem voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, cây tre chín trăm đốt đến là được.

Tèo xanh mặt:

– Em đùa à? Mấy thứ đó rõ ràng chỉ có trong truyện cổ tích thôi!

Tũn nhún cai:

– Thì chuyện tôi đồng ý lấy anh làm chồng cũng chỉ là cổ tích thôi.

LEAVE A REPLY