Chuyện yêu người – Không, anh là người đầu tiên tin lời...

Chuyện yêu người – Không, anh là người đầu tiên tin lời em nói đó

SHARE

Tũn đỏ mặt nói:

– Từ nhỏ đến giờ, chưa có ai làm như thế này với em cả. Em sợ…

Tý dịu dàng:

– Yên tâm đi, anh tin em mà!

Tũn ngượng ngập:

– Anh là người đầu tiên đấy!

Tý mừng rỡ:

– Anh là người đầu tiên hôn em?

Tũn khẽ lắc đầu:

– Không, anh là người đầu tiên tin lời em nói đó!

LEAVE A REPLY