Nỗi niềm cướp oan – Công việc của tôi đâu có chia...

Nỗi niềm cướp oan – Công việc của tôi đâu có chia ra như vậy đâu

SHARE

– Vì sao mày dám cướp của người khác.

Tên cướp trả lời:

– Sao lại gọi là cướp! Đó chẳng qua là tôi chưa kịp thương lượng với họ mà đã mang đồ đạc của họ đi mà thôi.

Cảnh sát:

– Mày thật to gan! Giữa ban ngày ban mặt mà dám cả gan xông vào cướp của người ta.

Tên cướp:

– Công việc của tôi lâu nay có chia ra ban ngày ban đêm gì đâu!

LEAVE A REPLY