Chuyện thư ký – Khi nào chúng ta mới gặp nhau được...

Chuyện thư ký – Khi nào chúng ta mới gặp nhau được Tom nhỉ

SHARE

– Suốt một tháng rồi, tôi muốn gặp ông mà không được. Khi nào chúng ta mới gặp nhau được Tom nhỉ?

Tom đáp:

– Ông cứ gọi điện hẹn với thư ký tôi xem sao.

Người kia lắc đầu:

– Với cô thư ký của ông thì tôi đã hẹn rồi. Tôi và cô ấy đã có một buổi vui vẻ cùng nhau. Nhưng tôi cần nói chuyện với ông cơ!

LEAVE A REPLY