Nghiên cứu về hôn nhân và những hậu quả khôn lường

Nghiên cứu về hôn nhân và những hậu quả khôn lường

SHARE

– Ê Tý, tao mới đọc được báo cáo của mày, trong đó nói năm ngoái trên thế giới có 4.153.237 người kết hôn đấy!

Tý thở dài:

– Ừ, nhiều nhỉ. Tính ra mỗi ngày cũng hơn 11.300 người đám cưới đấy. Vậy mà tao với mày đến hơn 30 tuổi đầu rồi cũng chưa biết người yêu là gì!

Tèo lắc đầu nguầy nguậy:

– Không phải, tao chỉ muốn hỏi là đáng ra số người kết hôn phải là số chẵn chứ nhỉ?

LEAVE A REPLY