Thịnh Hưng Group với đất nền Asaka Bến Lức

Thịnh Hưng Group với đất nền Asaka Bến Lức

SHARE

Trong những năm qua, Thịnh Hưng đã có các dự án trên cả nước. Đây là một phần trong cam kết của công ty, cung cấp sự phát triển bền vững bằng cách giữ gìn cảnh quan tự nhiên và trồng cây thay cho vùng đất đã bị giải tỏa. Khu đất nền Asaka Bến Lức chỉ là một trong những dự án mới nhất mà công ty phát triển có thể thêm vào vành đai của mình.

SHARE

LEAVE A REPLY